Get Adobe Flash player

Indholdsfortegnelse

Kapitel 11

Kom i gang med laborantuddannelsen

Efter forbedring af uddannelserne gav det grønt lys til at udføre laborantuddannelsen

Jeg gik i gang på VUC i Ålborg med at forbedre min skolegang inden for kemi, fysik og matematik samt andre spændende fag bl.a. samfundsfag. Jeg forbedrede min skolegang og startede derefter på uddannelsen som industrilaborant. I perioden hvor jeg tog HF-fag, blev jeg meget glad for et 11-tal(den gamle skala) i matematik. Samme aften hentede jeg Dennis ude i Ålborg lufthavn, hvor jeg havde fået beskeden om formiddagen. Jeg fortalte meget stolt om min gode karakter i matematik. Han blev total tavs og kommenterede ikke et ord om dette. Jeg blev meget skuffet over ham, men karakteren var kommet for at blive.

På VUC blev jeg veninde med Lise, da vi fandt ud af, at vi havde fælles interesser. Samtidig kom Lise også sammen med en kæreste, som også arbejdede indenfor elektronik som Dennis branche.

I 1990 startede jeg på Frederikshavns tekniske skole og gennemførte laborantuddannelsen. Praktik tiden udførte jeg dels Nordjyllands Amt miljø kontor og dels Frederikshavns tekniske skoles laboratorium. Dette var blevet arrangeret i samarbejde mellem de 2 steder, hvor man havde 6 mdr. praktik tid begge steder. Min praktiktid hos Miljøkontoret var meget spændende. Jeg ønskede at tage miljøtekniker uddannelsen, men Dennis ville ikke støtte mig i dette. På dette tidspunkt ønskede jeg, at mor havde været levende, da hun altid havde støttet os alle til det bedste.

I min praktik tid blev Dennis og jeg gift. Kirke bryllup og stor fest for den nærmeste familie og venner. Festen holdt vi på Styggekrumpen i Ålborg. I løbet af aftenen var der mange sange og taler fra gæsterne og alt var perfekt med levende musik. Det værste ved brylluppet var Per's jalousi. Han var sur hele dagen og tilmed prøvede han, at holde en tale, som han overhovedet ikke var god til. Tante Louise fik ham nogenlunde tøet op igen, da hun fik ham med ud på dansegulvet. Hun var en meget god og positiv dame, som aldrig var sur.

Vi var også nede ved Jacob og Louise efter brylluppet, da Jacob lavede en hel film om bryllupsdagens forløb.

Jeg fik at vide senere, at Per var blevet sur over, da jeg havde lånt mor's smykker. Han holdt fast i, at mor havde sagt, at disse smykker skulle Kaja arve efter hendes død. På et senere tidspunk fik jeg smykkerne af Lea og far. Jeg havde ikke forventet noget, men i dag er jeg enorm glad for dem til minde om mor. Igen en konflikt i familien, som aldrig bliver glemt imellem Per og jeg.