Get Adobe Flash player

Indholdsfortegnelse

Kapitel 18

Forsøgskanin kan man altid være

Når man bliver behandlet af lægerne er man en lille kylling i flokken, som man hiver halsen over, hvis man ikke kan hjælpe dem.

Jeg har læst alle papirerne, som jeg har modtaget fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientforsikringen samt journalen fra Rigshospitalet. Fra Rigshospitalets journal har jeg afskrevet forløbet, om den første operation den 27. september 2006.

Operationen kl. 09.12-11.00

Har tidligere talt med pt om indgrebet, idet hun har haft 1 år uden anfald efter en hippokampektomi, men er herefter fornyede anfald i stort omfang. Der er fortsat tegn på en venstresidig mesial epilepsi og pt er indforstået med en temporallapsresektion. Der er øget risiko idet der er arvævsforandringer og ændrede anatomiske forhold. Der er risiko for hæmatomer og infektioner. Accepterer dette. Har kort samtale med pt inden operationen, men pt har lige haft et anfald og er forvirret, er selv klar over dette, er afatisk og det er umuligt at få en nærmere dialog om operationen på dette tidspunkt. I GA+LA på indikation epilepsia DG40.9 foretages temporallapsresektion sin. KAAJ10 Incision i gamle cikattrice. Knoglelappen indhelet og der udfræses derfor et lille hul bagtil og udsaves perifert for den gamle kraniotomi. Bider og fræser ned over kilebensvingen og åbner dura, som var fast tilhæftet knoglepladen opadtil, hvorfor den er åbnet her. Dissekerer hjernen, der er temmelig adhærent til dura, fri og får placeret et 20 punkts grid på vanlig vis over temporal, basalfladen og går mesialt. Under letning af sedationen ses livlig spikeaktivitet påelektrodepunkt 1, altså fortil nedad til og efter ultivaindgift ses meget livlig spikeaktivitet igen på dette område. Der er en lang periode nærmest med kontinuerlig spike-wave-komplekser. Der er således god indikation for en anterior temporallapsresektion og der udmåles at den tidligere kortikotomi ligger i afstand henholdsvis 3-4 fra temporalpolen.Går derfor basalt fra den bagre afgrænsning ned mod tentorialkanten og frem i gyrus superior. Temporalpolen sendener separat til histologisk undersøgelse. Herefter tages CUSA'en i anvendelse og mesiale strukturer fjernes således at uncus evakueres, oculomorius og coroidea identificeres, man kigger ind igennem arachnoidea til hjernestammen og der foretages resektion bagud, således at der yderligere tages en smule af hippocampus. På klart skyllevand lukkes dura og der placeres durasubstitut over defekten. Forsejles med febrinklæber 3 kraniefix til knogleplader, vikryl i muskelfascie og subcutis, klips i huden. Der er lagt subgalealt dræn hvor der ikke skal være sug. Der er ved operationens indledning givet Zinacef 1,5 g. Dette skal ikke gentages.

Flemming Find Madsen/hmh

Det første Flemming har skrevet er, at jeg har haft 1 år efter den første operation i 2002 uden anfald. Dette er ikke rigtig, da anfald med kramper startede efter den første operation. Han ønskede, at der var noget godt, han har lavet ved det første forsøg i 2002. Der bliver altid skrevet mange løgn, når man læser i sin egen journal. Han skrev, hvad han huskede, men på grund af hans mange patienter, har han ikke styr på en skid.

Ved re-operationens første operation skete der en fejl, se ovenstående beskrivelse. Man forventede, at operationstuens renlighedsområde var helt i orden. Man troede, at hygiejnen var bedre på de danske sygehuse og især på operationsstuerne. I første omgang var den 1. Operation den 27.09. 2006 på grund af sjusket og hovsa arbejde samt 2. operation skyldes travlhed og dårlig hygiejne. Man får altid sådan oplysninger inden operationens forløb. Det tyder til, at det er noget, vi patienter skal finde os i, fordi dette ovenstående er oplyst ved alle operationer. Man får altid en advarsel for at blive endnu mere syg. Efter Rigets forløb vil jeg aldrig opereres på de danske sygehuse.

HugeDomains.com - Okmd.net is for sale (Okmd)

Hundreds of thousands of premium domains

Questions? We're here to help! Call today:

1-303-893-0552

Okmd.net is for sale

Buy Now: $2395
  • Take Immediate ownership
  • Transfer the domain to the Registrar of your choosing
OR
Finance This Domain: $2395 12 monthly payments of $200
  • 12 monthly payments, only $199.58 per month
  • Start using the domain today See details

Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

Hurry - once it's sold this opportunity will be gone!

Besides being memorable, .com domains are unique: This is the one and only .com name of its kind. Other extensions usually just drive traffic to their .com counterparts. To learn more about premium .com domain valuations, watch the video below:

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Improves Your Web Presence

Get noticed online with a great domain name

73% of all domains registered on the Web are .coms. The reason is simple: .com is the where most of Web traffic happens. Owning a premium .com gives you great benefits including better SEO, name recognition, and providing your site with a sense of authority.

Here's What Others Are Saying

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain name
  • Purchasing my domain from HugeDomains was fast and easy. I am so happy that they allowed me to finance the purchase as another site told me that they would not finance. I would highly recommend HugeDomains. Dan - Daniel Polikoff, 4/29/2019
  • Very good - Veronica Saldaña, 4/24/2019
  • Just Awesome. - Bilal AA, 4/23/2019
  • More testimonials

Okmd.net

Own this domain today

Our Price: $2,395 (USD)

Questions?
Speak with a domain specialist!
Call us: 1-303-893-0552 M-F 9am - 5pm MST
Other Domains You Might Like

© 2019 HugeDomains.com. All rights reserved.